Verejná konzultácia o pravidlách DPH pre finančné a poisťovacie služby

22.03.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 8. február 2021 - 3. máj 2021     

Cieľová skupina:
• podniky aktívne vo finančných a poisťovacích službách
• poradenské spoločnosti vo finančných a poisťovacích službách
• verejné orgány (ministerstvá financií, daňové úrady)
• občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na súčasné pravidlá DPH týkajúce sa finančných a poisťovacích služieb a ich fungovania. Poskytnuté odpovede sa použijú pri preskúmaní príslušných ustanovení smernice o DPH (smernica Rady 2006/112/ES) a prispejú k budúcemu legislatívnemu návrhu na zmeny a modernizáciu uplatňovania DPH v tomto sektore.

Súčasným pravidlám DPH pre finančné a poisťovacie služby sa vyčíta, že sú zložité, ťažko uplatniteľné a že nedržia krok s vývojom nových služieb v tomto sektore. To viedlo k nedostatku neutrality DPH (podniky nemôžu vymáhať DPH spojenú s finančnými a poisťovacími službami), právnej neistote pre podniky, vysokým administratívnym a regulačným nákladom.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk