Verejná konzultácia o pravidlách EÚ pre výrobky používané pri výstavbe budov a infraštruktúrnych prácach

05.02.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 22. január 2018 - 16. apríl 2018

Cieľová skupina: všetci občania a firmy, užívatelia koncových stavebných výrobkov, výrobcovia, dovozcovia, distribútori, stavitelia, dizajnéri, dodávatelia, technické, normalizačné a skúšobné orgány, zástupcovia stavebných robotníkov atď.

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na nariadene o stavebných výrobkoch.

Cieľom nariadenia o stavebných výrobkoch EÚ č. 305/2011 je vytvoriť jednotný trh pre výrobky používané pri výstavbe budov a infraštruktúry. Na tento účel sa ustanovujú pravidlá hodnotenia výkonnosti stavebných výrobkov a oznamovania výsledkov hodnotenia prostredníctvom spoločného technického jazyka (pozostávajúceho predovšetkým z harmonizovaných európskych noriem a európskych hodnotiacich dokumentov), ktoré sa majú používať všade v EÚ.
Stavebné výrobky posudzované v súlade s pravidlami KPR majú označenie CE. Krajiny EÚ môžu slobodne stanoviť pravidlá pre návrh a bezpečnosť budov a infraštruktúrnych prác, ak tak urobia použitím spoločného technického jazyka CPR pre výrobky označené značkou CE. Cieľom je zabezpečiť, aby odborníci, verejné orgány a spotrebitelia mali k dispozícii spoľahlivé a porovnateľné informácie o výkonnosti stavebných výrobkov, aby mohli porovnávať výkonnosť výrobkov od rôznych výrobcov v rôznych krajinách.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk