Verejná konzultácia o pravidlách EÚ týkajúce sa pyrotechnických výrobkov

06.05.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o pravidlách EÚ týkajúce sa pyrotechnických výrobkov. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby na hodnotenie pravidiel.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 08. apríl 2024 - 01. júl 2024  

Cieľová skupina:
- občania
- firmy z odvetvia vrátane výrobcov, dovozcov, distribučných sprostredkovateľov
- maloobchodní predajcovia
- verejné správy a vnútroštátne orgány (notifikujúce orgány, orgány dohľadu nad trhom, orgány presadzovania práva)
- spotrebiteľské organizácie
- orgány posudzovania zhody

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory či súčasné pravidlá týkajúce sa pyrotechnických výrobkov stále spĺňajú tieto ciele. Tiež zhromaždiť údaje o pyrotechnike pri zohľadnení spoločenského vývoja.

Pyrotechnické výrobky majú rôzne použitia, ale väčšinou sú známe pre ich využitie v ohňostrojoch. Pravidlá EÚ (smernica 2013/29/EÚ a vykonávacia smernica 2014/58/EÚ) o ich používaní sa vzťahujú na zábavnú pyrotechniku pre spotrebiteľov a všetky ostatné pyrotechnické výrobky. Cieľom smernice je:
- zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti
- zaručiť účinné fungovanie jednotného trhu EÚ s pyrotechnickými výrobkami.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13640-Pravidla-EU-tykajuce-sa-pyrotechnickych-vyrobkov-hodnotenie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk