Verejná konzultácia o pravidlách EÚ v oblasti hospodárskej súťaže týkajúce sa dohôd o transfere technológií

12.06.2023

 

Pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o pravidlách EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, najmä čo sa týka dohôd o transfere technológií. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 17. apríl 2023 - 24. júl 2023

Cieľová skupina:
- spoločnosti s podnikateľskou činnosťou v EÚ pôsobiace v rôznych odvetviach hospodárstva
- držitelia práv priemyselného vlastníctva
- firmy uzatvárajúce dohody o transfere technológií s inými nezávislými spoločnosťami
- právnické firmy
- poradenské firmy
- orgány na ochranu hospodárskej súťaže
- súdy členských štátov EÚ

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na hodnotenie hospodárskej súťaže, dohody o transfere technológií, a to z hľadiska spoločností a presadzovania antitrustového práva EÚ.

Platnosť nariadenia o skupinových výnimkách v oblasti transferu technológií, ktorým sa určité dohody a postupy vynímajú zo všeobecných pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, uplynie 30. apríla 2026. Účelom tejto iniciatívy je zhodnotiť, ako nariadenie a súvisiace usmernenia fungujú v praxi, a pomôcť prijať rozhodnutie, či by Komisia mala:
- nechať uplynúť platnosť nariadenia
- predĺžiť platnosť nariadenia alebo
- vykonať revíziu nariadenia a súvisiacich usmernení.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13636-Pravidla-EU-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-tykajuce-sa-dohod-o-transfere-technologii-hodnotenie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk