Verejná konzultácia o Pravidlách označovania textílií (revízia)

22.01.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o Pravidlách označovania textílií. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby na nedostatky týkajúce sa požiadaviek na označovanie.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 19. december 2023 - 15. apríl 2024

Cieľová skupina:
- podniky z odvetvia textilného priemyslu
- podniky v oblasti odpadového hospodárstva
- spotrebitelia a organizácie spotrebiteľov
- environmentálne a sociálne organizácie
- subjekty verejného sektora

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti, názory všetkých zainteresovaných strán s cieľom získať podklady k fungovaniu súčasného nariadenia, pokiaľ ide o predbežne identifikované problémy a získavanie stanovísk k plánovaným riešeniam. V rámci tejto iniciatívy sa revidujú pravidlá EÚ v oblasti označovania textílií zavedením komplexných požiadaviek na fyzické a digitálne označovanie textílií a súvisiacich výrobkov.

Táto iniciatíva sa zameriava na nedostatky súčasných pravidiel a nejednotnosť členských štátov týkajúcu sa požiadaviek na označovanie. Hlavné ciele iniciatívy sú:
- zabezpečiť spotrebiteľom presné, zrozumiteľné a porovnateľné informácie, najmä pokiaľ ide o environmentálne aspekty,
- znížiť náklady na dodržiavanie predpisov
- zabezpečiť regulačnú zrozumiteľnosť a konzistentnosť.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13872-Regles-detiquetage-des-produits-textiles-revision-/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk