Verejná konzultácia o právnej úprave maloobchodu

12.09.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 17. júl 2017 – 8. október 2017

Cieľová skupina: obyvatelia,  spoločnosti poskytujúce maloobchodné služby, združenie maloobchodníkov a spotrebiteľov, iné obchodné organizácie

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory na súčasnú právnu úpravu maloobchodu. V súčasnosti prebiehajú dôležité zmeny v dôsledku rýchleho rozvoja elektronického obchodu, ktorý ovplyvňuje nielen spôsob nakupovania spotrebiteľov, ale mení aj štruktúru maloobchodného sektora. Hlavnú zodpovednosť za reguláciu zakladania maloobchodných predajní a ich prevádzku nesú členské štáty. Maloobchod je najväčším sektorom podnikového nefinančného hospodárstva EÚ z hľadiska počtu podnikov a zamestnaných osôb. V sektoroch maloobchodu a veľkoobchodu pôsobí v EÚ takmer 5,5 milióna spoločností. Maloobchod je úzko prepojený aj s ostatnými sektormi hospodárstva (veľkoobchod, výroba, poľnohospodárstvo, ako aj doprava a logistika a ďalšie služby pre podniky). Konkurencieschopnosť maloobchodu má preto pre hospodárstvo EÚ zásadný význam.

 

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na:   https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk