Verejná konzultácia o prechode k odolnejšiemu, digitálnemu a zelenému maloobchodnému ekosystému

03.08.2023

Všetky firmy z maloobchodné sektora a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o ceste prechodu k odolnejšiemu, digitálnemu a zelenému maloobchodnému ekosystému. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: do 26. septembra 2023

Cieľová skupina:
- maloobchodné spoločnosti
- obchodné združenia
- spotrebitelia

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na:
- odolný maloobchodný ekosystém
- digitálne posilnený maloobchodný ekosystém
- zelený maloobchodný ekosystém
- maloobchodný ekosystém posilnený zručnosťami

Aktualizovaná priemyselná stratégia EÚ zdôrazňuje potrebu urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu priemyslu EÚ a jej ekosystémov. Na tento účel navrhuje spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami na návrhu a implementácii prechodových ciest pre každý ekosystém. Cieľom tejto konzultácie je iniciovať proces vývoja prechodnej cesty pre maloobchodný ekosystém. Okrem prieskumu Komisia na jeseň zorganizuje cielené workshopy o identifikovaných oblastiach s cieľom prehĺbiť diskusie smerom k dokončeniu prechodu maloobchodného ekosystému začiatkom roka 2024.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RetailTransitionPathway?surveylanguage=EN

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk