Verejná konzultácia o preferenčnom colnom režime medzi EÚ a rozvojovými krajinami (aktualizácia)

04.05.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 11. marec 2020 - 3. jún 2020

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán
- podnikateľský sektor v EÚ a v krajinách mimo EÚ
- podnikateľské združenia a organizácie zamestnávateľov
- národné a európske obchodné komory, vrátane odvetvových organizácií
- mimovládne organizácie, vrátane environmentálnych mimovládnych organizácií
- ziskové a neziskové organizácie
- spotrebiteľské organizácie
- vládne agentúry, ministerstvá, regionálne orgány
- poradenské služby, právnické firmy
- občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o všeobecnom systéme preferencií EÚ. Ten poskytuje jednostranné colné preferencie rozvojovým krajinám ako prostriedok na podporu ich hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako aj na presadzovanie ľudských práv, pracovných noriem, trvalo udržateľného rozvoja a správnych postupov riadenia. Systém preferenčných ciel umožňuje rozvojovým krajinám platiť menej alebo žiadne clá na vývoz do EÚ. Platnosť nariadenia, ktorým sa tento systém riadi, sa končí 31. decembra 2023. Táto iniciatíva začína prípravné práce potrebné na to, aby sa budúcej Komisii umožnilo rozhodnúť o budúcnosti systému.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Towards-the-future-Generalised-Scheme-of-Preferences-legal-framework-granting-trade-advantages-to-developing-countries/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk