Verejná konzultácia o priebežnom hodnotení Horizont Európa

15.02.2023

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o priebežnom hodnotení Horizont Európa. Ak ste sa zapojili do programu HE, vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 01 december 2022 - 23 február 2023

Cieľová skupina:
- MSP
- akademické a výskumné inštitúcie
- subjekty verejného sektora
- MVO
- občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán na prvé výsledky opatrení v oblasti výskumu a inovácií v rámci programu Horizont Európa, ktoré EÚ financovala v rokoch 2021 – 2023. Predmetom hodnotenia budú všetky aspekty programu vrátane partnerstiev, misií a Európskeho technologického inštitútu. Toto hodnotenie, ktoré sa vyžaduje podľa nariadenia 2021/695 (článok 52), bude podkladom pri navrhovaní budúcich investícií EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Horizont-Europa-priebezne-hodnotenie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk