Verejná konzultácia o prioritách programu Horizon Europe na ďalšie štyri roky

07.09.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 1. september 2020 - 18. september 2020

Cieľová skupina:
• malé a stredné podniky so záujmom o európsky výskum a inovácie
• občania
• výskumné inštitúcie
• verejná správa

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory, skúsenosti a nové nápady. Získaný vstup bude podporovať implementáciu programu Horizon Europe, najmä pre druhý pilier programu „Globálne výzvy a európska priemyselná konkurencieschopnosť“. Okrem toho pomôže zosúladiť priority výskumu a inovácie s prioritami politiky EÚ, ako sú riešenia pre udržateľnú budúcnosť. Kľúčovou udalosťou v tomto procese spoločného navrhovania budú virtuálne Európske dni výskumu a inovácie, ktoré sa uskutočnia od 22. do 24. septembra 2020 a počas ktorých sa bude diskutovať o výsledkoch prieskumu.
 
Horizon Europe, program EÚ v oblasti výskumu a inovácií, sa spustí v roku 2021. Nový ambiciózny program EÚ v oblasti výskumu a inovácií podporuje zelené a digitálne prechody. Posilní vedecké a technické základy EÚ a jej inovačné kapacity. Vyjadrite svoj názor na prvý strategický plán programu Horizon Europe, ktorý bude usmerňovať pracovné programy a témy pre prvé štyri roky nového programu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-horizon-europes-prioriti...

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk