Verejná konzultácia o prispôsobení sa zmene klímy - stratégia EÚ

02.06.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 14. máj 2020 - 20. august 2020

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán vrátane
- podnikov
- občanov, občianskych združení a organizácií
- vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na zmenu klímy, ktorá má už vážne dôsledky nielen v Európe, ale na celom svete. Preto Komisia v rámci svojej Zelenej dohody (Green Deal) zavádza novú stratégiu, ktorá má pomôcť EÚ a jej zámerom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Zameria sa na:
• podporu investícií do ekologických riešení
• ekonomiku odolná voči klíme
• zvýšenie odolnosti kľúčovej infraštruktúry
• pridávanie klimatických faktorov do praxe riadenia rizika
• zintenzívnenie prevencie a pripravenosti

Táto inkluzívna spätná väzba je nevyhnutná, pretože to ovplyvní všetky odvetvia a všetky krajiny. Vplyvy siahajú od bezprecedentných lesných požiarov a tepelných vĺn nad polárnym kruhom po stále ničivejšie suchá v stredomorskom regióne; a od zrýchlenia pobrežnej erózie na atlantickom pobreží po silnejšie záplavy a zdecimované lesy.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk