Verejná konzultácia o Programe Kreatívna Európa

20.06.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o hodnotení Programu Kreatívna Európa. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 31. máj 2024 - 06. september 2024   

Cieľová skupina:
- súčasní a bývalí prijímatelia vo všetkých sektoroch, ktorých sa program týka
- organizácie a jednotlivci pôsobiaci v sektoroch, na ktoré sa program vzťahuje
- sektorové a prierezové organizácie a siete v oblasti kultúry a médií
- samosprávne štruktúry

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na to, aké dosiahol program výsledky. Iniciatíva zahŕňa dve hodnotenia:
- priebežné hodnotenie programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027, ktoré sa podľa jeho zakladajúceho nariadenia musí vykonať do 31. decembra 2024
- záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu, ktoré ešte nebolo vykonané

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13696-Program-Kreativna-Europa-hodnotenia/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk