Verejná konzultácia o Programe pre Jednotný trh - priebežné hodnotenie

22.04.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o Programe pre Jednotný trh. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby aj na priebežné hodnotenie programu za posledné 4 roky..

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 08. marec 2024 - 31. máj 2024  

Cieľová skupina:
- príjemcov projektov (ktorí získali finančné prostriedky v rámci programu)
- príjemcov podporných služieb spolufinancovaných programom pre Jednotný trh, najmä MSP
- finančné orgány a orgány na ochranu spotrebiteľa, orgány pre alternatívne riešenie sporov
- žiadatelia, ktorých žiadosť bola zamietnutá
- súkromní konzultanti a organizácie na podporu podnikania, ktorí poskytli podporu pri podávaní žiadostí
- občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na opatrenia programu pre Jednotný trh a skúsenosti s nimi pokiaľ ide o výkonnosť programu v priebehu hodnoteného časového rámca.

Program pre Jednotný trh pomáha jednotnému trhu naplno využiť svoj potenciál a zabezpečiť, aby sa Európa zotavila z pandémie COVID-19. Z programu sa financujú činnosti, napr. v oblasti vnútorného trhu a dohľadu nad trhom, normalizácie, MSP, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti potravín a európskej štatistiky, a to poskytnutím integrovaného balíka na podporu a posilnenie jednotného trhu s rozpočtom 4,2 miliardy EUR na roky 2021 – 2027. V rámci tejto iniciatívy sa posúdi výkonnosť programu v rokoch 2021 – 2023.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative...

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk