Verejná konzultácia o rádiových zariadeniach s pripojením na internet a nositeľných rádiových zariadeniach

11.11.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 9. august 2019 - 15. november 2019  

Cieľová skupina:
• Verejné orgány v členských štátoch vrátane orgánov zodpovedných za implementáciu smernice o rádiovom zariadení, GDPR, ePrivacy a smernice o bezhotovostných platbách.
• Prevádzkovatelia hospodárskych sektorov a zástupcovia ich obchodných organizácií, zastrešujúce organizácie na úrovni EÚ, ktorí používajú smernicu o rádiovom zariadení na uvedenie svojho zariadenia na trh EÚ/EHP/EZVO.
• Zástupcovia občianskej spoločnosti, občania, výskumné a akademické obce
• Organizácie zapojené do preukazovania zhody so smernicou o rádiovom zariadení (notifikované orgány, európske normalizačné organizácie, skúšobné laboratóriá) a ďalší odborníci

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory, skúsenosti a špecifiká aj na regionálnej a miestnej úrovni či sú potrebné opatrenia na ochranu súkromia, údajov a ochranu pred podvodmi v bezdrôtových + nositeľných zariadeniach. Zároveň aby poskytli informácie o širokom spektre bezdrôtových zariadení a vyjadrili svoju úroveň dôvery v digitalizáciu konvenčného tovaru.

Cieľom tohto aktu je posilniť bezpečnosť zariadení pripojených na internet, z ktorých väčšina sa očakáva, že budú súčasťou internetu vecí, a nositeľného rádiového zariadenia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk