Verejná konzultácia o Rámcovej smernici o vode a Smernici o povodniach

13.11.2018


Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 17.09.2018 - 04.03.2019

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory zainteresovaných strán o tom, ako Rámcová smernica o vode a Smernica o povodniach priniesli zmeny v trvalo udržateľnom hospodárení s vodou a zlepšenie stavu vodných útvarov, ako aj stratégie na zníženie rizika záplav v celej EÚ. Konzultácia zhromaždí všeobecné názory verejnosti o ich chápaní a vzťahu k vode stanoviská k fungovaniu a vzájomnému pôsobeniu rôznych smerníc, ako aj k nákladom a prínosom, ktoré im jednotlivé zainteresované strany pripisujú.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk