Verejná konzultácia o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami

21.12.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 05. október 2022 - 11. januára 2023

Cieľová skupina:
- výrobcia, dovozcovia, distribútori potravín
- podniky zapojené do opatrení na dodržiavanie a presadzovanie predpisov o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami
- spotrebiteľské organizácie
- občania ako spotrebitelia potravín v potravinových obaloch
- občania ako používatelia kuchynského a stolového riadu, panvíc, nádob na skladovanie, fólií
- občania ako používatelia spotrebičov

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán na stratégiu Z farmy na stôl, v ktorom sa EÚ zaväzuje zrevidovať právne predpisy o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami. Konkrétne sa zameriava na zlepšenie bezpečnosti potravín, podporu využívania inovačných a udržateľných riešení v oblasti balenia s použitím materiálov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, opakovane použiteľné a recyklovateľné, a prispievanie k zníženiu miery plytvania potravinami.

Politika EÚ v oblasti bezpečnosti potravín zahŕňa pravidlá týkajúce sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (napr. potravinové obaly, kuchynský a jedálenský tovar a zariadenia na spracovanie potravín). Cieľom iniciatívy je modernizovať tieto pravidlá tak, aby sa:
- zaistila bezpečnosť potravín a vysoká úroveň ochrany verejného zdravia,
- znížila prítomnosť a používanie nebezpečných chemikálií,
- zohľadnili najnovšie vedecké poznatky a technológie,
- podporovali inovácie a udržateľnosť presadzovaním bezpečných, opätovne použiteľných a recyklovateľných materiálov a umožnilo sa zníženie vplyvu tohto odvetvia na životné prostredie.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revizia-pravidiel-EU-tykajucich-sa-materialov-prichadzajucich-do-styku-s-potravinami/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk