Verejná konzultácia o revízii pravidiel pre bezplatné prideľovanie emisií v EÚ systéme na obchodovanie s emisiami

14.01.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 30. november 2018 - 22. február 2019

Cieľová skupina: Zainteresované strany a občania so záujmom o politiku v oblasti klímy a uplatňovanie pravidiel o voľných prideľovaniach v rámci EÚ ETS.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme. Európska komisia musí vypracovať niekoľko regulačných aktov na implementáciu štvrtého obchodného obdobia EU ETS od roku 2021 do roku 2030. Jeden z týchto aktov stanoví pravidlá úpravy voľných kvót v dôsledku zmien na úrovni činností. Revidovaná smernica stanovuje hlavné pravidlá, ale je potrebné určiť podrobnejšie implementačné požiadavky, pre ktoré je k dispozícii niekoľko metodických možností.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk