Verejná konzultácia o revízii všeobecných právnych predpisov EÚ o liekoch

12.11.2021

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 28. september 2021 - 21. december 2021

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán vrátane vrátane pacientov, farmaceutov a lekárov, organizácie zastupujúce pacientov a spoločnosti pôsobiace v oblasti verejného zdravia, zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akademická obec, výskumníci a farmaceutický priemysel.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti s cieľom podporiť hodnotenie súčasných všeobecných farmaceutických právnych predpisov o liekoch na humánne použitie a posúdenie vplyvu ich revízie v záujme zabezpečenia nadčasového regulačného systému pre lieky, ktorý by odolal krízam.

V rámci farmaceutickej stratégie EÚ a na základe poznatkov získaných z pandémie ochorenia COVID-19 plánuje Komisia vyhodnotiť a zrevidovať všeobecné právne predpisy EÚ o liekoch na humánne použitie s cieľom zabezpečiť nadčasový a voči kríze odolný regulačný systém v oblasti liekov. Cieľom revízie bude:
• zabezpečiť prístup k cenovo dostupným liekom
• podporiť inováciu, a to aj v oblastiach neuspokojených liečebných potrieb
• zlepšiť bezpečnosť dodávok
• prispôsobiť sa novému vedeckému a technologickému vývoju
• znížiť byrokraciu

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revizia-vseobecnych-pravnych-predpisov-EU-o-liekoch/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk