Verejná konzultácia o špecifikáciách pre Kooperačné inteligentné dopravné systémy (C-ITS)

18.10.2017

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄

Termín: 10. októbra 2017 - 5. januára 2018

Cieľová skupina: prevádzkovatelia dopravy a vodiči (vodičské a spotrebiteľské organizácie), výrobcovia a dodávatelia vozidiel, poskytovatelia služieb C-ITS (+ popredajný trh), poskytovatelia telekomunikačných služieb, prevádzkovatelia cestnej premávky, orgány cestnej dopravy, verejná správa

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory na Inteligentné dopravné systémy (ITS), ktoré znamenajú uplatňovanie informačných a komunikačných technológií na dopravu. Aplikácie a služby IDS môžu byť veľmi rôznorodé, vrátane plánovačov ciest, cestovných informačných služieb, inteligentných hlásení a svetelných hlásení, bezpečnostných aplikácií a riadenia dopravy. Dnešné vozidlá sú už pripojené zariadenia. Avšak vo veľmi blízkej budúcnosti budú spolupracovať navzájom, s cestnou infraštruktúrou a prípadne s inými zariadeniami a budú súčasťou ekosystému kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility. Táto interakcia je doménou kooperačných inteligentných dopravných systémov (C-ITS). C-ITS umožní používateľom ciest a dopravným manažérom zdieľať a používať informácie a koordinovať svoje činnosti. Tento kooperačný prvok, ktorý umožňuje digitálne prepojenie, by mal výrazne zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, efektívnosť premávky a komfort jazdy tým, že pomôže vodičovi (a v budúcich automatizovaných vozidlách) prijímať správne rozhodnutia a prispôsobiť sa dopravnej situácii.
Stratégia EÚ o interoperabilných systémoch inteligentnej dopravy z roku 2016 predpokladá najmä potrebu zmeniť a doplniť smernicu IDS 2010/40 / EÚ o aspektoch, v ktorých je potrebná právna istota, a to prostredníctvom prípravy delegovaného nariadenia o C-ITS.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na:  https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk