Verejná konzultácia o spoločnej poľnohospodárskej politike – výkonnostný rámec a údaje na monitorovanie a hodnotenie

16.06.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o spoločnej poľnohospodárskej politike a jej nových pravidlách. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 02. jún 2022 - 30. jún 2022

Cieľová skupina:
• firmy zo sektora poľnohospodárstvo
• firmy zo sektora rozvoj vidieka

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na nové pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP), ktoré stanovujú obsah výkonnostného rámca. Sú však potrebné podrobnejšie pravidlá týkajúce sa špecifikácií systému monitorovania a hodnotenia a jeho fungovania. Táto iniciatíva bude upravovať systém podrobnejšie stanovením:
- hodnotiacich činností na posúdenie SPP
- údajov, ktoré musia štáty EÚ poskytnúť
- obsahu v pláne hodnotenia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13274-Common-agricultural-policy-performance-framework-and-data-for-monitoring-and-evaluation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk