Verejná konzultácia o spolupráci v oblasti priamych daní

20.06.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o spolupráci v oblasti priamych daní. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 07. máj 2024 - 30. júl 2024   

Cieľová skupina:
- subjekty, ktoré podľa smernice DAC musia podávať správu, napr. investičné subjekty, nadnárodné spoločnosti, finančné inštitúcie, daňoví sprostredkovatelia
- cezhraniční pracovníci
- daňové správy
- mimovládne organizácie a akademická obec

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na vplyv Smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní – DAC - Directive on administrative cooperation). Daňovníci majú možnosť uviesť priame skúsenosti a poskytnúť úplný obraz o využívaní informácií vymieňaných podľa smernice DAC.

Smernicou 2011/16/EÚ sa zriaďuje systém bezpečnej administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi krajín EÚ a stanovujú sa pravidlá a postupy výmeny informácií. V rámci tohto hodnotenia sa posúdi účinnosť, efektívnosť a pokračujúci význam smernice DAC a jej zmien (DAC2 až DAC6), ako aj jej súlad s ostatnými politickými iniciatívami a prioritami a pridaná hodnota EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13678-Spolupraca-v-oblasti-priamych-dani-hodnotenie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk