Verejná konzultácia o štandardných nabíjačkách pre mobilné telefóny

04.07.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 14. máj 2019 - 6. august 2019

Cieľová skupina: zainteresované strany ako
- spotrebitelia a združenia spotrebiteľov
- výrobcovia mobilných telefónov, nabíjačiek a iných prenosných zariadení
- dovozcovia a distribútori mobilných telefónov a nabíjačiek
- európske organizácie pre normalizáciu a telekomunikačné normy

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na súčasnú situáciu nabíjačiek pre mobilné telefóny a iné prenosné zariadenia. Konzultácia pomôže analyzovať problém po skončení platnosti predchádzajúcej dobrovoľnej dohody medzi výrobcami mobilných telefónov a potrebu opatrení EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk