Verejná konzultácia o stratégii EÚ v oblasti dronov 2.0 na podporu udržateľnej a inteligentnej mobility

26.11.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 08. októbra 2021 - 31. december 2021

Cieľová skupina:
- občania
- spoločnosti z odvetvia OEM, UTM, ATM
- prevádzkovatelia UAS
- poskytovatelia služieb U-space
- používatelia leteckých služieb atď.
- firmy v odvetví využívania ako je poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, doprava atď
- mestské a vidiecke komunity, vrátane miestnych a regionálnych orgánov a ich siete.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o tom, ako môže politika EÚ v oblasti bezpilotných vzdušných prostriedkov prispieť k novej ponuke udržateľných leteckých služieb a dopravy. Pomôcť identifikovať kroky, ktoré by sa mohli prijať na podporu širšieho využívania bezpilotných vzdušných prostriedkov, a obavy, ktoré by sa mali riešiť prostredníctvom verejného zásahu zo strany EÚ, aby sa zabezpečil bezpečný, efektívny a udržateľný rozvoj ekosystému bezpilotných vzdušných prostriedkov.

Komisia vo svojej stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu oznámila svoj plán prijať v roku 2022 stratégiu v oblasti dronov 2.0, ktorá umožní zabezpečiť, aby sa drony stali vektorom inteligentnej a udržateľnej mobility budúcnosti. EÚ musí zaistiť bezpečný a efektívny rozvoj ekosystému dronov, aby vďaka digitalizácii a automatizácii prispievali k novej ponuke udržateľných služieb a dopravy, a zároveň zohľadňovať možné civilné a vojenské technologické synergie.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Strategia-EU-v-oblasti-dronov-20-na-podporu-udrzatelnej-a-inteligentnej-mobility/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk