Verejná konzultácia o Stratégii pre dlhodobé znižovanie emisií skleníkových plynov v EÚ

13.09.2018

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 17/07/2018 - 09/10/2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy, obchodné, podnikateľské a profesijné organizácie, mimovládne organizácie, organizácie zastupujúce regionálne, miestne a mestské orgány, iné verejné alebo zmiešané podnárodné subjekty s názorom na životné prostredie a jeho ochranu

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na technologické a sociálno-ekonomické cesty, ktoré by sa mali preskúmať v súvislosti s dlhodobou stratégiou EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov, ako aj zhromažďiť faktické informácie, údaje a poznatky o prvkoch, ktoré nie sú zahrnuté v hláseniach, vrátane vodičov a bariér, výziev a príležitostí, ktoré sú relevantné pre dlhodobú stratégiu.

Stratégia odzrkadľuje dlhodobú víziu moderného európskeho hospodárstva pre všetkých Európanov, príležitosti a výzvy, ktoré prináša dlhodobá dekarbonizácia, tiež prebiehajúce transformácie, úlohu spotrebiteľa, potrebu investícií a inovácií. Tiež sa budú riešiť technické otázky týkajúce sa potenciálu niektorých možností zmierňovania.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk