Verejná konzultácia o strednodobom hodnotení programu na podporu štrukturálnych reforiem 2017 - 2020

15.05.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 12. marec 2019 - 4. jún 2019

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán vrátane firiem a obchodných združení zastupujúcich firmy, záujmové skupiny, akademická obec, think-tanky, mimovládne organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie a názory na program podpory štrukturálnej reformy v polovici obdobia. Tiež získať spätnú väzbu pokiaľ ide o pozitívne účinky reformných procesov a prípadné vedľajšíe účinky, ktoré by mohli mať vplyv na niektoré zainteresované strany.  Strednodobé hodnotenie programu podpory štrukturálnej reformy sa vzťahuje na obdobie máj 2016 - december 2018 a týka sa najmä Prípravnej fázy a dvoch ročných pracovných programov (2017 a 2018).

  • Výsledky tohto hodnotenia sa použijú na poskytnutie nezávislého hodnotenia programu vrátane informácií o dosahovaní všeobecných a osobitných cieľov programu.
  • Okrem toho sa určia kľúčové opatrenia na zlepšenie účinnosti, efektívnosti, vplyvu a pridanej hodnoty programu zo strany EÚ.
  • Výsledky tohto hodnotenia sa použijú aj na informovanie širšej verejnosti o podpore, ktorú program poskytuje.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk