Verejná konzultácia o systémoch kvality potravín v EÚ

06.12.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄  Prostredníctvom verejných konzultácií môžete vyjadriť svoje názory na aspekty právnych predpisov a politík EÚ predtým, ako Komisia dokončí svoje návrhy.

Termín: 4. november 2019 - 27. január 2020

Cieľová skupina: identifikované kategórie zainteresovaných strán:
1. Poľnohospodári a organizácie poľnohospodárov
2. Spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie
3. spracovatelia a organizácie spracovateľov
4. Ostatní prevádzkovatelia dodávateľského reťazca a ich organizácia (ako napríklad obchodníci, veľkoobchodníci, maloobchodníci)
5. verejné orgány zodpovedné za implementáciu systémov kvality EÚ v členských štátoch EÚ
6. mimovládne organizácie a iné organizácie občianskej spoločnosti zastupujúce poľnohospodárske otázky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a miestnej úrovni
7. Široká verejnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na účinnosť, relevantnosť a dôslednosť systémov kvality pre určité potraviny a poľnohospodárske výrobky. Tieto schémy sú:
- zemepisné označenia - ktoré umožňujú spotrebiteľom dôverovať, že výrobky boli vyrobené v konkrétnej krajine alebo regióne
- zaručené tradičné špeciality - ktoré zaručujú, že výrobky boli vyrobené tradičnými metódami.

Európska únia chráni viac ako 3 000 názvov konkrétnych výrobkov - potravín, poľnohospodárskych výrobkov, vína, liehovín a aromatizovaných vínnych výrobkov - v rámci jedného zo svojich systémov kvality EÚ: zemepisné označenie, chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenie a zaručená tradičná špecialita.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk