Verejná konzultácia o transparentnosti rebríčkov poradia v online sprostredkovateľských vyhľadávacích službách

18.11.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: do 12. decembra 2019  

Cieľová skupina:
- malé a stredné podniky
- široká verejnosť

Hlavná téma: objasnenie fungovania môžu online platfiem a vyhľadávacích nástrojov, prečo sa firma objavuje tam, kde sa nachádza vo výsledkoch vyhľadávania. Nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre podnikových používateľov online sprostredkovateľských služieb obsahuje vôbec prvé pravidlá spravodlivého, transparentného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre menšie podniky a obchodníkov na online platformách.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a spätnú väzbu k transparentnosti poradia vyhľadávacích služieb čo sa týka:
- všeobecných cieľov usmernení s ohľadom na ochranu spotrebiteľa / marketingu a bojom proti nezákonnému online obsahu
- identifikácie možných odvetvových špecifík
- ilustratívne príklady, osvedčené postupy v odvetví a budúce trendy

Nové nariadenie EÚ 2019/1150 o vzťahoch medzi platformami a podnikmi vyžaduje, aby online sprostredkovateľské služby, ako sú trhy elektronického obchodu, obchody s aplikáciami, online cestovné kancelárie, stanovili vo svojich podmienkach hlavné parametre určujúce poradie a dôvody pre ich relatívny význam s cieľom zabrániť manipulácii. Podobná povinnosť sa vzťahuje na online vyhľadávacie nástroje.

Komisia vypracuje usmernenia, ktoré pomôžu online sprostredkovateľským službám a online vyhľadávacím strojom porozumieť tejto povinnosti skôr, ako sa začne uplatňovať od 12. júla 2020.
 

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-online-survey-ranking-transparency-guidelines-framework-eu-regulation-platform

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk