Verejná konzultácia o trvalo udržateľných batériách - požiadavka EÚ

22.07.2019

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 13. jún 2019 - 8. august 2019

Cieľová skupina: zainteresované strany ako
1) Priemysel: výrobcovia batérií, výrobcovia elektrických vozidiel, dodávatelia surovín a riešení na skladovanie energie, prevádzkovatelia elektrických sietí
2) Malé a stredná podniky podnikajúce s batériami alebo využívajúce batérie
3) Organizácie z oblasti životného prostredia a spotrebiteľov (mimovládne organizácie) so záujmom o ochranu práv spotrebiteľov, ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
4) Normalizačné organizácie, ktoré pracujú na tvorbe noriem týkajúcich sa potenciálnych požiadaviek na trvalú udržateľnosť (napr. energetická hospodárnosť, trvanlivosť, recyklovateľnosť);
5) Používatelia: elektrických vozidiel a domácich riešení pre skladovanie energie, ktorí môžu mať záujem pochopiť, ako ich môžu ovplyvniť diskutované požiadavky na udržateľnosť.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na regulačný zásah, ktorého hlavným cieľom je podpora výroby a uvádzania na trh EÚ vysoko výkonných, bezpečných, udržateľných a trvanlivých batérií s dlhou životnosťou, buniek a akumulátorových modulov, vyrobených s najnižšou možnou environmentálnou stopou spôsobom, ktorý je nákladovo efektívny. Cieľom tejto iniciatívy je zároveň pomôcť vytvoriť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty.

Batérie sú kľúčovou technológiou umožňujúcou nízku emisnú mobilitu a skladovanie energie. Nedávne predpovede naznačujú, že dopyt po batériách v EÚ aj na celom svete v nasledujúcich rokoch exponenciálne porastie. Až tretina tohto dopytu sa vytvorí v EÚ. EÚ je silná v niektorých aspektoch hodnotového reťazca batérií, ako sú systémy na správu batérií alebo recykláciu, ale základný prvok batérie (články batérie) sa v Európe nevyrába vo veľkom meradle. Technológie batérií zohrávajú kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii odvetvia cestnej dopravy a výrazne prispievajú k riešeniam skladovania energie, a to tak pre domáce, ako aj pre rozvodné siete. Ich rozsiahle nasadenie preto predstavuje významný prínos pre našu energetickú úniu a naše politiky trvalo udržateľnej mobility.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk