Verejná konzultácia o udržateľnej spotrebe tovaru – podpora opráv a opätovného používania

24.01.2022

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 11. január 2022 - 05. apríl 2022

Cieľová skupina:
- občania
- podniky EÚ, ktoré sa podieľajú na udržateľnej spotrebe
- výrobcovia výrobkov, predávajúci, poskytovatelia opravárenských služieb
- poskytovatelia služieb nakladania s odpadom
- spoločnosti pôsobiace na trhoch s renovovanými a použitými výrobkami

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na udržateľnejšie využívanie tovaru počas celej jeho životnosti. Udržateľná spotreba sa môže zvýšiť výberom udržateľných výrobkov a predĺžením ich používania, napríklad uprednostňovaním opráv pre výmenou alebo nákupom použitého tovaru. Táto iniciatíva bude okrem toho:
- nabádať výrobcov, aby navrhovali tovar, ktorý vydrží dlhšie a bude ľahko opraviteľný,
- pomáhať znížiť neudržateľnú spotrebu a jej negatívny vplyv na životné prostredie a klímu našej planéty,
- pomáhať pri budovaní obehového hospodárstva

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Udrzatelna-spotreba-tovaru-podpora-oprav-a-opatovneho-pouzivania/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk