Verejná konzultácia o udržateľnom riadení spoločnosti

09.11.2020

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 26. júl 2020 - 8. február 2021

Cieľová skupina:
• podniky a ich riaditelia všetkých sektorov a všetkých veľkostí
• globálne hodnotové reťazce (zamestnanci, spotrebitelia, investori, miestne komunity atď.)
• environmentálne organizácie
• tvorcovia obchodných štandardov
• audítori a ďalší poskytovatelia zaistenia
• agentúry pre hodnotenie udržateľnosti

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory, skúsenosti ako zlepšiť regulačný rámec EÚ v oblasti práva, správy a riadenia obchodných spoločností. Umožnilo by to firmám zamerať sa skôr na dlhodobú udržateľnosť vo svojich vlastných prevádzkach a hodnotových reťazcoch, pokiaľ ide o sociálne a ľudské práva, zmenu podnebia, životné prostredie atď.

Ako bolo oznámené v rámci Európskej zelenej dohody a v oznámení Komisie o pláne obnovy (COVID-19), je dôležité, aby sa udržateľnosť ďalej začlenila do rámca správy a riadenia spoločností. Trvalá udržateľnosť v riadení podniku zahŕňa podporu podnecovania podnikov, aby pri svojich obchodných rozhodnutiach zohľadňovali environmentálne, sociálne, ľudské a ekonomické dopady a zameriavali sa skôr na dlhodobú udržateľnú tvorbu hodnôt ako na krátkodobú finančnú hodnotu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk