Verejná konzultácia o vodičských preukazoch - revízia smernice

25.04.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o súčasnej smernici o vodičských preukazoch prijatej v roku 2006. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 25. február 2022 - 20. máj 2022

Cieľová skupina:
- vodiči z povolania
- ostatní vodiči akéhokoľvek druhu vozidiel
- iní účastníci cestnej premávky,
- združenia a odborové zväzy v odvetví cestnej dopravy

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na súčasnú smernicu o vodičských preukazoch prijatú v roku 2006 s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a uľahčiť voľný pohyb. Nová iniciatíva zohľadní nové výzvy v oblasti mobility, najmä v oblasti digitálnych technológií, a prispeje k cieľom EÚ stanoveným v stratégii inteligentnej a udržateľnej mobility z roku 2020.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-Revision-of-the-Directive-on-Driving-Licences/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk