Verejná konzultácia o vozidlách po dobe životnosti – revízia pravidiel EÚ

27.09.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 20. júl 2021 - 26. október 2021     

Cieľová skupina:
• občania, ktorí majú všeobecný záujem o oblasť vozidiel po dobe životnosti
• zainteresované strany (hospodárske subjekty, mimovládne organizácie, verejná správa...), ktoré majú špecifické znalosti a/alebo záujem o vozidlá po dobe životnosti.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme, zozbierať podklady a názory na zber, spracovanie a recykláciu vozidiel po dobe životnosti a súlad s cieľmi Európskej zelenej dohody tým, že sa automobilový priemysel bude podnecovať k tomu, aby zaviedol udržateľný model navrhovania a výroby automobilov.
 
Cieľom predpisov EÚ v oblasti životného prostredia je zabezpečiť, aby sa vozidlá po dobe životnosti vyraďovali z prevádzky udržateľným spôsobom. Ich zámerom je odstrániť nebezpečné látky z automobilov a vyžaduje sa v nich, aby sa väčšina súčastí a materiálov z vozidiel po dobe životnosti opätovne použila alebo recyklovala.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Vozidla-po-dobe-zivotnosti-revizia-pravidiel-EU/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk