Verejná konzultácia o zavádzaní inovatívnych foriem využívania slnečnej energie

11.03.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o  zavádzaní inovatívnych foriem využívania slnečnej energie. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby aj na odporúčanie na podporu ich rozvoja.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 05. marec 2024 - 02. apríl 2024  

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na stratégiu EÚ v oblasti slnečnej energie, kde sa uvádza, že zavádzanie inovatívnych foriem využívania slnečnej energie bude musieť zohrávať dôležitú a čoraz významnejšiu úlohu, aby sme splnili ciele EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

V stratégii sa identifikuje týchto päť foriem:
- agrofotovoltika
- plávajúca fotovoltika
- dopravná fotovoltika
- fotovoltika integrovaná do budov
- fotovoltika integrovaná do vozidiel

S cieľom odstrániť prekážky pri zavádzaní týchto foriem využívania slnečnej energie Komisia vydá okrem odporúčania aj usmernenia pre členské štáty. K tejto výzve na predloženie dôkazov je možné zasielať pripomienky. Vaše príspevky sa zohľadnia pri ďalšom vývoji a dolaďovaní tejto iniciatívy.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14147-Zavadzanie-inovativnych-foriem-vyuzivania-slnecnej-energie-odporucanie-na-podporu-ich-rozvoja_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk