Verejná konzultácia o zmene podnebia - nové pravidlá na zabránenie úniku metánu v energetickom sektore

03.03.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 5. február 2021 - 1. máj 2021

Cieľová skupina:
• priemyselné podniky a združenia z energetického sektora
• environmentálne organizácie
• verejné orgány
• občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti v súvislosti s politickým návrhom legislatívneho aktu na ďalšie znižovanie emisií metánu v energetickom sektore, ako sa uvádza v oznámení o stratégii EÚ na znižovanie emisií metánu prijatom 14. októbra 2020. Konkrétne ciele návrhu sú zlepšiť dostupnosť a presnosť informácií o konkrétnych zdrojoch emisií metánu spojených s energiou spotrebovanou v EÚ a zaviesť povinnosti EÚ pre spoločností s cieľom zmierniť emisie v rôznych segmentoch energetického dodávateľského reťazca.

Metán je silný skleníkový plyn, druhý po CO2. Jeho riešenie je rozhodujúce pre spomalenie globálneho otepľovania. Vzhľadom na vplyv emisií metánu na podnebie vypracúva Komisia stratégiu EÚ na zabránenie úniku metánu v energetickom sektore, ktorá má:
- zahrnúť do roku 2021 záväzné pravidlá monitorovania, podávania správ, overovania, zisťovania úniku a opráv v energetickom sektore
- podporovať väčšie ambície EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a jej cieľ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk