Verejná konzultácia o zvýšení podpory výskumu a vývoja technológií s potenciálom dvojakého použitia

26.02.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o  možnostiach zvýšenia podpory výskumu a vývoja na technológie s potenciálom dvojakého použitia. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 25. január 2024 - 30. apríl 2024  

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti a názory na súčasný legislatívny rámec, kde je oddelený civilný a obranný výskum a vývoj, kde:
• Horizont Európa sa zameriava výlučne na civilné aplikácie
• Európsky obranný fond sa zameriava výlučne na obranné aplikácie

Komisia sa zaviazala podať správu o možnostiach zabezpečenia primeranej, strategicky cielenej podpory rozvoja technológií s dvojakým použitím (technológií, ktoré môžu mať civilné aj vojenské využitie) po preskúmaní rozsahu existujúcich nástrojov.

Táto biela kniha je súčasťou balíka Stratégie hospodárskej bezpečnosti, ktorý Európska komisia prijala 24.01.2024. Ďalšie dve biele knihy prijaté v rovnakom čase sú Biela kniha o vývozných kontrolách s dvojakým použitím a odporúčanie na monitorovanie odchádzajúcich investícií na účely ďalšieho hodnotenia rizika.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14060-RD-on-dual-use-technologies-options-for-support_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk