Verejná konzultácia - Revízia Colného kódexu Únie

18.08.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o revízii Colného kódexu Únie. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 20. júl 2022 - 14. september 2022

Cieľová skupina:
- MSP pôsobiace v oblasti dovozu/vývozu
- colní deklaranti
- colné orgány
- odborníci v obchodnom dodávateľskom reťazci
- všetci občania = spotrebitelia

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti týkajúce sa colnej únie a jej reformy. Názory sa využijú ako podklady pri posúdení vplyvu a pomôžu identifikovať existujúce problémy a najreálnejšie možnosti reformy.

Cieľom iniciatívy je revízia Colného kódexu Únie s cieľom posilniť právny rámec pre colníctvo a zabezpečiť, aby bol vhodný na riešenie výziev, ktoré sa objavili v posledných rokoch. Nové obchodné modely a technologický vývoj si vyžadujú revidované pravidlá, najmä pokiaľ ide o:
- operácie elektronického obchodu
- riadenie rizík
- kapacity v oblasti analýzy údajov
- ochranu jednotného trhu pred tovarom dovážaným z krajín mimo EÚ, ktorý nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13316-Revizia-Colneho-kodexu-Unie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk