Verejná konzultácia - Vypočítajte si svoje emisie z dopravy – „CountEmissions EU“

04.10.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o výpočte emisie z dopravy tzv. „CountEmissions EU“. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 25 júl 2022 - 17 október 2022

Cieľová skupina:
- MSP v oblasti dopravy a logistiky
- MSP v odvetviach nákladnej a osobnej dopravy
- vlastníci nákladu, sprostredkovatelia, prevádzkovatelia
- občania - cestujúci
- platformy elektronického obchodu

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán. Touto iniciatívou sa stanovuje spoločný rámec na výpočet a nahlasovanie emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou. Možno ho uplatniť v sektore osobnej aj nákladnej dopravy. Transparentné informácie umožnia poskytovateľom služieb monitorovať a znižovať svoje emisie a zlepšiť efektívnosť dopravných služieb a používateľom umožnia vybrať si najudržateľnejšiu možnosť.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Vypocitajte-si-svoje-emisie-z-dopravy-CountEmissions-EU/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk