Verejná konzultácia zameraná na rozhranie medzi právnymi predpismi o chemikáliách, výrobkoch a odpadoch

20.09.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 23/07/2018 - 29/10/2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy, organizácie, verejné inštitúcie

Cieľ konzultácie: Konzultácia vychádza z analýzy Európskej komisie týkajúcej sa uvedeného rozhrania a jej cieľom je získať názory, spätnú väzbu a posúdiť reakciu zainteresovaných strán na rôzne možnosti a otázky týkajúce sa štyroch hlavných otázok opísaných v Oznámení a sprievodných pracovných dokumentoch dokument.

Prechod na cirkulárnu (obehovú) ekonomiku, v ktorej je hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov udržiavaná v hospodárstve čo najdlhšie a tvorba odpadu minimalizovaná, je zásadným prínosom k úsiliu EÚ o rozvoj udržateľného nízkouhlíkového priemyslu, efektívne využívanie zdrojov a konkurencieschopné hospodárstvo. Navrhované opatrenia podporujú cirkulárnu ekonomiku v každom kroku hodnotového reťazca - od výroby až po spotrebu, opravu a opätovnú výrobu, odpadové hospodárstvo a druhotné suroviny, ktoré sa zavádzajú späť do ekonomiky.

Cirkulárna ekonomika zvýši konkurencieschopnosť EÚ tým, že ochráni podniky pred nedostatkom zdrojov a nestálymi cenami, čím pomôže vytvoriť nové obchodné príležitosti a inovatívne a efektívnejšie spôsoby výroby a spotreby. Vytvára miestne pracovné miesta na všetkých úrovniach zručností a príležitosti na sociálnu integráciu a súdržnosť. Súčasne bude šetriť energiu, využívanie prírodných zdrojov, zníži znečistenie ovzdušia, pôdy a vody.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk