Verejná konzultácia - Zdravie pôdy: ochrana, udržateľné obhospodarovanie a obnova pôdy v EÚ

11.10.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o zdraví pôdy: ochrana, udržateľné obhospodarovanie a obnova pôdy v EÚ. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 01. august 2022 - 24. október 2022

Cieľová skupina:
- relevantné hospodárske subjekty - MSP
- vlastníci pôdy a jej používatelia
- poradcovia pre životné prostredie
- predstavitelia priemyslu
- farmári, lesníci atď.
- vnútroštátne, regionálne a miestne orgány orgány s príslušnosťou v oblasti životného prostredia, klímy, územného plánovania, zdravotníctva, dopravy a mobility, hospodárstva a poľnohospodárstva),

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán o príčinách a rozsahu problému, nákladoch a vplyvoch, cieľoch a možnostiach politiky zabezpečiť, aby sa v posúdení vplyvu a v návrhu právneho predpisu o zdraví pôdy plne odrazil všeobecný verejný záujem celej EÚ. Pôda má zásadný význam pre naše potraviny, prírodu a hospodárstvo a zaslúži si rovnakú úroveň ochrany ako voda, ovzdušie a morské prostredie. Cieľom návrhu právneho predpisu o zdraví pôdy, ktorý bol oznámený v stratégii EÚ v oblasti pôdy do roku 2030, je:
- špecifikovať podmienky na zabezpečenie zdravej pôdy
- určiť možnosti monitorovania pôdy a
- stanoviť pravidlá prispievajúce k udržateľnému využívaniu pôdy a jej obnove.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Zdravie-pody-ochrana-udrzatelne-obhospodarovanie-a-obnova-pody-v-EU/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk