Videoprezentácia k posledným výzvam NMBP v H2020

11.11.2019

Projekt NMP TeAM, ktorý zastrešuje národné kontaktné body pre NMBP, v spolupráci s DG-RTD pripravil videoprezentáciu otvorených výziev pre oblasť Priemyselných technológií na rok 2020. V zázname (1:14 hod)  z webinára NMP TeAm-u p. N. Delyianakis (DG-RTD) vysvetľuje postavenie, priority a kontext posledných výziev NMBP v Horizonte 2020 a odpovedá na dodatočné otázky.

Video nájdete na YouTube-stránke NMP TeAmu

 

Zdroj info:

Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

http://eraportal.sk/horizont-2020/