Vyhlásenie Eurochambres k rastúcim cenám energetických vstupov

04.10.2022

Eurochambres, Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr, vydalo začiatkom septembra vyhlásenie o potrebe prijatia opatrení ako odpoveď na rastúce ceny energetických vstupov. Komory vyzývajú na okamžité opatrenia, ktoré by pomohli podnikom absorbovať špirálovito rastúce ceny energií.

Vedúci predstavitelia Eurochambres, ktorí sa stretli v Prahe, vyzvali na okamžité opatrenia, ktoré by pomohli podnikom vyrovnať sa so špirálovito rastúcimi cenami elektriny a plynu. Konkrétne návrhy od komôr zahŕňajú cielené finančné kompenzácie pre podniky, vyváženú politiku úspor energie a dobre cielené dočasné zásahy na trhu.

V súvislosti s mimoriadnym stretnutím ministrov energetiky EÚ, naplánovaným na 9. septembra, komory počas diskusie s českým ministrom pre európske záležitosti Mikulášom Bekom zdôraznili nepriaznivý ekonomický vplyv vysokých nákladov na energie na obnovu a konkurencieschopnosť Európy. „Extrémne vysoké ceny energií by mohli viesť k obmedzeniu výroby, čo by malo katastrofálne následky pre podniky, medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a trh práce,“ zopakoval prezident Eurochambres Luc Frieden.

Sieť komôr vyzýva na solidaritu a európske riešenia na zabezpečenie cenovo dostupnej energie pre podniky a spotrebiteľov, preto sú vítané koordinované opatrenia na zníženie dopytu. Komory tiež trvajú na spravodlivom rozdelení úsilia medzi rôznych konečných spotrebiteľov. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré už značne investovali do energetickej účinnosti, neboli ďalej zaťažované. Okrem toho by malo byť jednoduchšie uskutočňovať dodatočné investície do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie. „Naliehavo potrebujeme cielenú politiku pomoci vrátane primeranej finančnej kompenzácie pre podniky, ako aj rýchle povoľovacie postupy pre udržateľné projekty,“ dodal Frieden.

Európske obchodné a priemyselné komory uznávajú, že dočasné trhové zásahy sú potrebné na zabezpečenie dostupných cien pre koncových spotrebiteľov a na odstránenie finančného tlaku na podniky. Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby žiadne prijaté opatrenia nenarušili fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo neohrozili dekarbonizáciu, bezpečnosť dodávok a snahy o úsporu energie. Komory požadujú riešenia na európskej úrovni, aby sa predišlo nepredvídaným vplyvom na cezhraničné toky energie medzi členskými štátmi. Európska komisia by mala dostatočne podrobne nastaviť možnosti politiky a zabezpečiť, aby sa starostlivo zohľadnili záujmy európskych podnikov.