Vyhlásenie výsledkov súťaží Krištáľový Merkúr / Zelený Merkúr SOPK

09.05.2022

Súčasťou Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK bolo vyhlásenie výsledkov súťaží Krištáľový Merkúr alebo Zelený Merkúr, ktoré sa uskutočňujú striedavo každý druhý rok. Tentoraz sa na záver zasadnutia odovzdávali ocenenia za dodržiavanie princípov obehového hospodárstva Zelený Merkúr.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do tohto ročníka sa prihlásili organizácie s rôznym predmetom podnikania – od stavebnotechnických riešení, cez produkciu pestovateľských substrátov a výrobu organických hnojív, až po recykláciu PET fliaš, končiac výrobou magnézia.

Vyhlasovateľom súťaže je Banskobystrická regionálna komora SOPK. Partnermi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Banskobystrický samosprávny kraj. O umiestnení prihlásených firiem rozhodovala odborná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a partnera súťaže spolu so zástupcom Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Prvé miesto udelila akciovej spoločnosti Slovenské magnezitové závody z Jelšavy, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov magnézia v Európe. Spoločnosť zvíťazila za využitie úžitkovej zložky oxidu horečnatého z odvalu „Kohútik“ a jeho následnú rekultiváciu. Vďaka tejto aktivite sa ušetrila primárna surovina, opätovne sa použil odpadový materiál a v neposlednom rade sa výrazne zvýšila estetická úroveň okolitej krajiny. Za spoločnosť cenu prevzal autor tohto výnimočného projektu, výrobný riaditeľ Rudolf Repiský.

Ocenenie za druhé miesto putuje akciovej spoločnosti AGRO CS Slovakia, Lučenec. Spoločnosť sa pýši titulom najväčšieho producenta pestovateľských substrátov na Slovensku. Komisia ocenila výrobu organických hnojív a bezrašelinových substrátov, v ktorých bola rašelina nahradená vlastným kompostom z biologicky rozložiteľných odpadov. Ďalším dôvodom úspechu tejto firmy je aj výroba hodnotnejšieho a klimaticky prijateľnejšieho kompostu s názvom Bokashi. Cenu si prebral podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Mužila.

Tretie miesto obsadila spoločnosť Greentech Slovakia z Banskej Bystrice, za ktorú prevzala ocenenie obchodná manažérka Alexandra Matulová. Spoločnosť patrí medzi významných recyklátorov PET fliaš v Európe. Vďaka tomu dávajú fľašiam nový život a prispievajú tak k šetreniu primárnych surovín, k zníženiu emisií CO2 a energetickej efektívnosti. Spoločnosť bola ocenená nielen za inovatívne technológie recyklácie PET fliaš, ale aj za optimalizáciu zhodnotenia priemyselných odpadov formou výroby tuhých alternatívnych palív.

Špeciálne motivačné ocenenia za účasť si na slávnostnom vyhodnotení prevzali aj konatelia spoločností ADRIAN GROUP Banská Bystrica a registrovaného sociálneho podniku POH zo Zvolena.