Vyhodnotenie práce SME Helpdeskov na medzinárodné práva duševného vlastníctva

19.09.2017

 

Plánujete podnikať alebo už aktívne podnikáte na tretích trhoch? Cieľom Európskej komisie je pomáhať európskym malým a stredným podnikom (MSP) pri ochrane a presadzovaní ich práv duševného vlastníctva pri snahe o vstup a rast v tretích krajinách.

Na tento účel boli v Číne (v roku 2008), v Latinskej Amerike (2013) a v juhovýchodnej Ázii (2015) zriadené tri medzinárodné asistenčné pracoviská (SME Helpdesk) v oblasti práv duševného vlastníctva. SME Helpdesky poskytujú podnikom množstvo služieb bezplatne – či už osobne, online alebo prostredníctvom workshopov, eLearning a školiacich materiálov.

Európska komisia v súčasnosti vykonáva hodnotenie Helpdeskov s cieľom skontrolovať výkon MSP v tretích krajinách. Výsledky pomôžu Európskej komisii zlepšiť svoje služby s cieľom čo najlepšie podporiť MSP.

Hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom online prieskumu, ktorý je dostupný v EN, DE, FR, ES a IT jazyku na stránke:  https://www.soscisurvey.de/Eval_Int_IPR_HD/ do 30. septembra 2017

Ďakujeme vám vopred za vašu účasť. Vaše odpovede budú anonymné a budú použité iba pre agregovanú štatistiku.