Vyjadrite svoj názor na bariéry podnikania na jednotnom trhu EÚ - krátky dotazník Európskej komisie

03.09.2019

Podnikáte na jednotnom trhu EÚ a denne sa stretávate s prekážkami pri cezhraničnej spolupráci? Máte nedostatok informácii o právnych, obchodných či daňových podmienkach a požiadavkách v jednotlivých krajinách? Je problémom vyslať pracovníkov do zahraničia? Narážate na byrokratické procedúry?

Slovenská obchodná a priemyselná komora vám prostredníctvom krátkeho DOTAZNÍKA ◄ zostaveného Európskou asociáciou obchodných a priemyselných komôr EUROCHAMBRES dáva možnosť vyjadriť sa k aktuálnym problémom a prekážkam pri podnikaní. Cieľom tohto prieskumu je posúdiť nedostatky jednotného trhu a poskytnúť vstupy novej Komisii na zabezpečenie toho, aby sa stanovili správne politické ciele.

Na poslednom októbrovom Európskom parlamente podnikov v Bruseli takmer 70% podnikateľov odpovedalo záporne na otázku „Je jednotný trh dostatočne integrovaný a umožňuje vašej spoločnosti slobodne fungovať a súťažiť?“. V roku 2014 až 84% zúčastnených podnikateľov hlasovalo za rovnakú otázku NIE. Výsledky naznačujú mierne zlepšenie, stále však existuje prevažná väčšina podnikateľov, ktorí veria, že ešte stále treba prejsť dlhú cestu.

Online prieskum bude k dispozícii do piatka 20. septembra 2019.

Ďakujeme za spoluprácu.