Výročná konferencia siete Enterprise Europe Network

08.11.2022

Výročná konferencia (Annual Conference) Enterprise Europe Network, ktorá sa konala v Prahe a online 25. – 27. októbra, sa úspešne skončila po troch dňoch obohacujúcich rozhovorov,  stretnutí a obchodných príležitostí.

 

Annual Conference EEN sa koná každoročne za účelom skvalitnenia spolupráce medzi partnermi siete Enterprise Europe Network, a tým aj aktivít zameraných na podporu vášho podnikania. Počas troch dní sa zhromaždilo 183 rečníkov a viac ako 1 000 účastníkov fyzicky a online v 55 krajinách. Partneri siete EEN a zástupcovia inštitúcií EÚ diskutovali o tom, ako zlepšiť kvalitu služieb siete a podporovať spoluprácu medzi členmi siete. 

 

V rámci témy „New Network, new realities, new impact“ bolo podujatie zamerané najmä na otázku: Ako môže sieť EEN čo najlepšie vyhovieť vyvíjajúcim sa potrebám a záujmom malých a stredných podnikov (MSP) v meniacom sa svete.