Výsledky 16. ročníka súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ - Ocenenia pre tých najlepších

15.05.2018

Tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK je vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“. Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2002 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. SOPK je pritom jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov.

Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

Víťazné firmy spolu s Veľkou cenou SOPK dostávajú právo celý rok (do vyhlásenia nových víťazov) používať logo tejto súťaže vo všetkej svojej komunikácii. Aby aj takto propagovali svoje dobré meno v podnikateľskej i širokej občianskej verejnosti doma aj vo svete. Je to prirodzený a logický spôsob, ako dať okoliu vedieť, že ste iní, že podnikáte s rozumom, ale i s citom. S citom pre zodpovednosť, slušnosť a morálku.

„Tento ročník Veľkej ceny SOPK potešil veľkým záujmom podnikateľských subjektov, ktoré sa do súťaže prihlásili, čo naznačuje, že etika v podnikaní sa stáva nosnou témou pre podniky pôsobiace na Slovensku bez ohľadu na to, či sú domáce, alebo zahraničné,“ konštatoval predseda SOPK Peter Mihók.

SOPK sa po 15. ročníkoch súťaže rozhodla zmeniť vizualizáciu odovzdávaného ocenenia. Autorom nového vizuálu Veľkej ceny SOPK je umelecký sklár Achilleas Sdoukos.

Do 16. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní „Veľká cena SOPK“ za rok 2017 sa zapojilo 17 spoločností.

Hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím na vlastné hodnotenia prihlásených spoločností, na úroveň plnenia jednotlivých kritérií, ako aj na regionálne zastúpenie prihlásených spoločností, odporučila udeliť Veľkú cenu SOPK za rok 2017 dvom spoločnostiam:

 • Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo
 • STABILITA d.d.s., a.s., Košice

 

Ceny prevzali: Odin Goedhart generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, a JUDr. Marián Melichárek, podpredsedu predstavenstva spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., Košice.

Ostatným zúčastneným spoločnostiam, ktoré splnili podmienky a kritériá súťaže, odporučila hodnotiaca komisia udeliť Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017:

 • AGROFINAL, spol. s r. o., Hlohovec
 • CELOX spol. s r.o., Viničné
 • COFFEA Drinks, s.r.o., Trnava
 • ELCHEM SR, s.r.o., Bratislava
 • ENERGONET NITRA, s.r.o., Nitra
 • INTECH, spol. s r.o., Bratislava
 • Jozef Igaz – TLAČIVÁ – PAPIER, Trenčín
 • MENERT spol. s r.o., Šaľa
 • OPTIMA a.s., Nitra
 • SEDOS, s.r.o., Krakovany
 • SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď
 • Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
 • Spojená škola, Československej armády 24, Martin
 • T.O.D. spol. s r.o., Bratislava
 • U. S. Steel Košice, s.r.o

 

Mediálnymi partnermi súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní boli Hospodárske noviny a Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR).