Výzva EENergy na zlepšenie energetickej efektívnosti malých a stredných podnikov

09.02.2024

Výzva ponúka energetické granty až do výšky 10.000 EUR na investície, poradenstvo alebo školenia. Bola vyhlásená 1. februára 2024 v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network v rámci projektu EENergy na podporu energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch (MSP).

Základnými požiadavkami predkladaného projektu je zníženie spotreby energie minimálne o 5% (merané v kWh) a vypracovanie akčného plánu (s pomocou poradcov pre udržateľnosť). Najviac sa uprednostňujú energeticky náročné odvetvia, žiaduce je posilnenie udržateľného obchodného modelu alebo využitie nových technológií vrátane digitalizácie.

Projekty môžu byť zamerané na činnosti ako: inštalácia fotovoltických panelov, výmena starých strojov, energetické poradenstvo, energetický audit podniku, nákup senzorov, softvéru na podporu energetického manažmentu alebo školenia zamestnancov súvisiace so znižovaním spotreby energie v podniku. Granty sú vhodné na spolufinancovanie energetických projektov zo súkromných zdrojov.

Všetci oprávnení žiadatelia, ktorí sa zúčastnia na výzve, môžu počas realizácie svojho akčného plánu naďalej bezplatne využívať poradenské služby a pomoc poradcov pre udržateľnosť v rámci siete Enterprise Europe Network, a to bez ohľadu na (ne)udelenie grantu.

Hlavné výhody energetických grantov pre podniky sú:

  • Kaskádový grant až do výšky 10.000 EUR na projekt/spoločnosť (úspešnosť v súťaži bude až 50 %)
  • 100 % financovanie (bez spolufinancovania; do výšky grantu)
  • Európsky grant nie je de minimis
  • Úspora energie vo výške 5 % sa počíta podľa rozsahu projektu (celá spoločnosť alebo jednotlivé stroje)
  • Jednoduché online spracovanie a podanie žiadosti

Žiadatelia musia spĺňať definíciu MSP podľa EÚ (prevažne nezávislé, zamerané na zisk, do 250 zamestnancov na plný úväzok, ročný obrat < 50 mil. eur, celková súvaha < 43 mil. eur). Podmienkou je, aby spoločnosti boli založené pred 1. januárom 2023 a v čase podania žiadosti musia byť v prevádzke.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu TU.