Výzva EIT Manufacturing - Gazelle Accelerator otvorená (deadline 29.10.2021)

21.10.2021

Druhá výzva v roku 2021 na zapojenie sa do programu Gazelle Accelerator v rámci EIT Manufacturing je otvorená do 29.10.2021 23:59 CEST.

Program sa zameriava na technologické spoločnosti (malé a stredné podniky, startupy a scaleupy), ktoré vyvíjajú riešenia odpovedajúce na niektoré dôležité technické výzvy, ktoré už boli identifikované kľúčovými európskymi priemyselnými hráčmi v oblasti Industry 4.0.

Cieľom akcelerátora je napomôcť vybraným spoločnostiam pri zrýchlení ich medzinárodného obchodu a inovačných kapacít.

 


Gazelle Accelerator nov 2021

 

Všetky subjekty, ktoré sa hlásia do výzvy, musia spĺňať podmienky podľa pravidiel programu Horizont Európa.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

 

Prevzaté zo stránky Národnej kancelárie Horizontu