Výzva na podávanie projektov v metrológií

17.01.2019

 

EURAMET (Európska asociácia národných metrologických ústavov) vyhlásil novú výzvu  programu  European Metrology Programme for Innovation & Research (EMPIR)nasledovných oblastiach:

•       Energy
•       Environment
•       Normative
•       Research Potential
•       Support for Networks
Dátum vyhlásenia:                         9. január 2019

Dátum uzávierky pre fázu 1:    18. február 2019

Viac informácií o výzve a o programe nájdete na adrese: EURAMET website