Výzva na predkladanie žiadostí Digitálny klaster/SME Matchmaking Mission to Japan

11.09.2023

EU-Japan Centre Vás vyzýva na podávanie žiadostí pre svoju ďalšiu misiu klastra digitálneho sektora/MSP v rámci podujatia Smart Manufacturing Summit, ktoré je venované japonským a európskym inováciám pre Priemysel 5.0. Summit sa bude konať od 12. do 15. marca 2024 v Aichi Sky Expo International Convention & Exhibition Center v Aichi v Japonsku.

Žiadosti podliehajú výberovému konaniu. Voľných je len 12 miest!

Uzávierka prihlášok: 24. novembra 2023 cez FY2023 Digital Mission (eu-japan.eu)

Ciele misie

Program sa zameriava na MSP a klastre EÚ v oblasti digitálnych technológií (t. j. technológie zahŕňajúce digitálne zariadenia, systémy a zdroje, ktoré pomáhajú vytvárať, ukladať a spracovávať údaje), ktoré majú záujem o obchodovanie s Japonskom, najmä v oblasti inteligentnej výroby a inteligentnej mobility.

Náklady a grant

  • Centrum EÚ-Japonsko pokrýva všetky náklady priamo súvisiace s misiou: poplatok za účasť na veľtrhu, partnerské aktivity, tlmočníkov.
  • Vybraná spoločnosť si sama pokryje cestovné, ubytovanie a životné náklady.
  • Vybraní účastníci tiež získajú grant vo výške 600 eur na čiastočnú podporu vyššie uvedených nákladov.

Máte možnosť:

- propagovať svoju technológiu na jednom z popredných japonských veľtrhov

- stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi

- vytvárať nové obchodné príležitosti

- rozvíjať partnerstvá a obchodnú spoluprácu na globálnych trhoch

Viac informácií na: https://www.eu-japan.eu/events/digital-cluster-sme-mission

Aichi, Japonsko